Thông báo bảo trì ngắn sáng ngày 13/12/2017

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc bảo trì ngắn toàn bộ máy chủ 3Q - Củ Hành để tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng máy chủ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì:

  • Bắt đầu: 05:00 thứ tư, ngày 13/12/2017.
  • Kết thúc: 08:00 thứ tư, ngày 13/12/2017.

Nội Dung bảo trì:

  • Cập nhật hiệu ứng Yêu Đao*Kim Kê Báo Hiểu
  • Điều chính phó bản Hôn Lễ Nhuốm Đỏ
  • Danh hiệu Độc Cô Cầu Bại

 Bào trì có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, các Tướng Quân có thể theo dõi thông tin tại fanpage Game Củ Hành và trang chủ.

Trong thời gian bảo trì các Tướng Quân sẽ không đăng nhập được vào game 3Q - Củ Hành. Sau khi hoàn tất bảo trì các tính năng này sẽ trở lại bình thường.

Mong các Tướng Quân thông cảm vì sự bất tiện này. Nếu hoàn tất bảo trì sớm Quân Sư Củ hành sẽ có thông báo tại trang chủ 3q.360play.vn

Top