Thông báo bảo trì sáng ngày 09/03/2018

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc bảo trì ngắn toàn bộ máy chủ 3Q - Củ Hành để tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng máy chủ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì:

  • Bắt đầu: 05:00 thứ bảy, ngày 09/03/2018
  • Kết thúc: 08:00 thứ bảy, ngày 09/03/2018

Nội Dung bảo trì:

  • -          Skin mới Chung Hội*Băng Ma

    -          Tích Lũy Nạp Củ Tháng 3

    -          Sự kiện tháng 3

    -          Ghép vật phẩm mới

 Bào trì có thể kết thúc sớm hơn dự kiến, các Tướng Quân có thể theo dõi thông tin tại fanpage Game Củ Hành và trang chủ.

Trong thời gian bảo trì các Tướng Quân sẽ không đăng nhập được vào game 3Q - Củ Hành. Sau khi hoàn tất bảo trì các tính năng này sẽ trở lại bình thường.

Top