Thông báo bảo trì sáng ngày 17/11/2017

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc bảo trì ngắn toàn bộ máy chủ 3Q - Củ Hành để tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng máy chủ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì:

 • Bắt đầu: 05:00 thứ sáu, ngày 17/11/2017.
 • Kết thúc: 08:00 thứ sáu, ngày 17/11/2017.

Nội Dung bảo trì:

 • Cập nhật hệ thống phong ma
 • Mở bản đồ Khiêu Chiến Người Cá (thay cho Khiêu Chiến Linh Tôn Thần Phượng cũ)
 • Điều chỉnh chỉ số tướng, vật phẩm, cập nhật 2 trang bị Mật Bảo cho Quan Phượng và Hoàng Nguyệt Anh
 • Ưu hóa hệ thống cảnh báo (Ping), hiển thị thời gian xuất hiện và hồi sinh boss tiếp theo trong trận đấu
 • Ưu hóa hệ thống Thảo Phạt phó bản, rút ngắn thời gian dựa theo điểm Thần Binh
 • Thay đổi giờ mở hoạt động Bí Cảnh Quân Đoàn: từ 19:00-21:00 Thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần
 • Làm mới hình ảnh và kỹ năng tướng Lý Điển
 • Hệ thống cộng thuộc tính và cường hóa kỹ năng khi kích hoạt Skin
 • Hệ thống danh hiệu từ Công Trạng
 • Skin mới: Khương Duy*Thời Không Chi Sa, Mã Lương*Thủy Lĩnh Chi Sĩ, Tôn Sách*Bá Vương Thú Hồn, Tả Nguyệt*Chức Nữ, Ứng Long*Ngưu Lang

Trong thời gian bảo trì các Tướng Quân sẽ không đăng nhập được vào game 3Q - Củ Hành. Sau khi hoàn tất bảo trì các tính năng này sẽ trở lại bình thường.

Mong các Tướng Quân thông cảm vì sự bất tiện này. Nếu hoàn tất bảo trì sớm Quân Sư Củ hành sẽ có thông báo tại trang chủ 3q.360play.vn

Top