THÔNG BÁO BẢO TRÌ SÁNG NGÀY 30/03/2018

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến toàn bộ Tướng Quân về việc bảo trì ngắn toàn bộ máy chủ 3Q - Củ Hành để tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng máy chủ. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian bảo trì:

  • Bắt đầu: 05:00 thứ sáu, ngày 30/03/2018
  • Kết thúc: 08:00 thứ sáu, ngày 30/03/2018

Nội Dung bảo trì:

- Sự kiện tháng 4

- Tích Lũy Nạp Củ Tháng 4

- Còn rất nhiều tính năng mới khác sẽ sớm ra mắt trong đầu tháng 4 như Thành Tựu Chương 6 và phó bản Bồng Lai Kiếp*Ảo Động v.v.. .Các Tướng Quân hãy theo dõi thông tin chi tiết tại fanpage và trang chủ nhé!

Trong thời gian bảo trì các Tướng Quân sẽ không đăng nhập được vào game 3Q - Củ Hành. Sau khi hoàn tất bảo trì các tính năng này sẽ trở lại bình thường.

Top