Thông báo bảo trì tính năng VIP 360Play

các Tướng Quân thân mến,

Tính năng VIP 360Play 3Q Củ Hành sẽ được bảo trì vào ngày 19/10/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp tính năng để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi hơn. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ TÍNH NĂNG VIP 360PLAY

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể sử dụng tính năng VIP 360 Play đến khi thông báo mở lại.

Nay kính báo,

Top