[Thông báo] Bảo trì toàn bộ máy chủ sáng 27/12

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống 3Q Củ Hành đồng thời ra mắt Sự Kiện Năm Mới 2014 - Đối Ẩm Luận Anh Hùng, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì hệ thống máy chủ vào sáng thứ sáu (27/12/2013). Cụ thể như sau:

BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY CHỦ GAME CỦ HÀNH

Thời gian dự kiến: Từ 05h00' đến 07h00' thứ sáu, ngày 27/12/2013

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top