Thông báo bảo trì tổng đài hỗ trợ từ 15h ngày 16/9/2017

Các Tướng Quân thông mến,

Nhằm đảm bảo dịch vụ để chăm sóc các Tướng Quân được thuận tiện hơn, Quân Sư Củ Hành xin thông báo bảo trì kênh tổng đài hỗ trợ: 1900 561 558 và trang hỗ trợ từ 15h00 ngày 16/09/2017 đến 7h00 sáng ngày 17/09/2017. Trong thời gian này các yêu cầu hỗ trợ của các Tướng Quân sẽ không được phản hồi đến khi bảo trì hoàn tất. Các Tướng Quân nắm thông tin nhé!

Top