[Thông báo] Đang khắc phục lỗi phần thưởng nhiệm vụ Quân Đoàn

Các Tướng Quân thân mến,

Từ 7h00' sáng nay (18/01), nhiệm vụ Quân Đoàn đã chính thức ra mắt, tham gia nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được phần thưởng như binh sĩ, quân lương, điểm danh vọng và nhân khí,..

Hiện tại bổn soái nhận được tin, nhiệm vụ phát sinh lỗi phần thưởng, các Tướng Quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng binh sĩ và quân lương vượt mức gấp 4, 5 lần. Nhận thấy điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những người chơi khác Bổn Soái đã chuyển thông tin sang bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra và khắc phục.

ĐANG TIẾN HÀNH KHẮC PHỤC LỖI PHẦN THƯỞNG NV QUÂN ĐOÀN.

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này, lỗi nhiệm vụ Quân Đoàn sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất!

Nay bá cáo,

Top