Thông Báo Danh Sách Khóa Tài Khoản Sử Dụng Phần Mềm Gian Lận

 Các Tướng Quân Thân Mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến Quý Tướng Quân Danh Sách các tài khoản bị khóa vĩnh viễn do sử dụng phần mềm gian lận.

Các trường hợp tố giác, các Tướng Quân hãy gửi Replay về cho fanpage, BQT sẽ kiểm tra và xử lý mạnh tay

Danh Sách Tài Khoản Khóa Vĩnh Viễn
176936136
444413479
123544852
249760967
273560797
202172712
268929190
193328952
257388608
378772708
67987573
202172712
425140892
260997129
442654677
203179236
208307338
297925702
234366433
382072253
206643239
258625544
175530601
168722137
445731424
123222358
252291196
Top