[Thông báo] Dời ngày nhận thưởng VIP tháng 6/2014

Các Tướng Quân thân mến,

Danh sách hội viên VIP tháng 6 đã đăng tải trang chủ 3Q Củ Hành, các Tướng Quân có thể nhấn vào đây để xem thêm chi tiết. Với các VIP được nhận thưởng, Ban Tổ Chức chương trình thông báo dời thời gian nhận thưởng, cụ thể như sau:

DỜI THỜI GIAN NHẬN THƯỞNG VIP

BẮT ĐẦU NHẬN THƯỞNG: TỪ 10H00 NGÀY 15/7/2014

>>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐĂNG KÝ NHẬN THƯỞNG <<<

Chân thành cáo lỗi cùng các VIP về sự bất tiện này. Đến thời gian nói trên, mời các VIP nhấn vào đây để bắt đầu nhận thưởng.

Nay kính báo,

Top