Thông báo hoàn trả phần thưởng thành tựu chương 4

C
ác tướng quân thân mến,

Những Tướng Quân đã hoàn thành thành 75% thành tựu chương 4 Quan Độ Chi Chiến nhận được 03 Sách Tạo Thế Tử Thủ sẽ được hoàn trả lại 03 Trang Bị Tinh Nguyên-Cực Phẩm. Do đó, những Tướng Quân nào nhận được "Sách Tạo Thế Tử Thủ" vui lòng gửi hỗ trợ tại: https://hotro.zing.vn/ hoặc gọi số Hotline: 1900 561 558 để được hoàn trả lại.

Top