Thông báo kéo dài bảo trì trang khuyến mãi game Củ Hành

các Tướng Quân thân mến,

Nhằm bảo dưỡng và nâng cấp trang khuyến mãi game 3Q Củ Hành. Sự kiện "Lật Hình 18+8" và sự kiện "Củ Hành Lệnh 7" sẽ được tiếp tục bảo trì và mở lại sớm nhất có thể. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ TRANG KHUYẾN MÃI GAME CỦ HÀNH

Danh sách sự kiện bảo trì như sau:

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể vào hai sự kiện trên trang khuyến mãi, các Tướng Quân vẫn có thể chơi game bình thường.

Sự kiện sẽ được mở lại trong thời gian sớm nhất

Nay kính báo,

Top