Thông báo kéo dài sự kiện Tích Lũy Nạp Tháng 1 và Sinh Nhật 5 Tuổi

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm tạo thêm điều kiện cho các Tướng Quân tham gia nhận thưởng 2  sự kiện Tích Lũy Nạp Củ Tháng 1 và Sinh Nhật 5 Tuổi. Quân Sư Củ Hành xin thông báo kéo dài thời gian 2 sự kiện này đến 23:59:59 ngày 02/02/2018. Các Tướng Quân nắm thông tin nhé!

Top