Thông báo kéo dài thời gian bảo trì Update Tháng 10

Hiện tại quá trình bảo trì Update tháng 10 vẫn chưa được hoàn tất vì một số trục trặc nhỏ vì vậy Quân Sư Củ Hành xin thông báo sẽ kéo dài thời gian bảo trì đến 10h00 ngày hôm nay 29/09/2017.Sau khi bảo trì hoàn tất sẽ có các buff cũng như hoạt động để bù đắp lại cho các Thánh vì sự bất tiện này.

  • Bắt đầu: 04:00 thứ sáu, ngày 29/09/2017.
  • Kết thúc: 10:00 thứ sáu, ngày 29/09/2017.

Nội Dung bảo trì: Cập nhật UPDATE THÁNG 10

    • Event Tích Lũy Nạp Tháng 10
    • Event Lồng Đèn Kéo Quân
    • Cập nhật Skin Linh Âm*Biển Mùa Hè

Trong thời gian bảo trì các Tướng Quân sẽ không đăng nhập được vào game 3Q - Củ Hành. Sau khi hoàn tất bảo trì các tính năng này sẽ trở lại bình thường.

Mong các Tướng Quân thông cảm vì sự bất tiện này. Nếu hoàn tất bảo trì sớm Quân Sư Củ hành sẽ có thông báo tại trang chủ 3q.360play.vn

Top