Thông báo kéo dài thời gian tham gia chương trình Lật Hình 18+ 8

các Tướng Quân thân mến,

Nhằm tạo điều kiện cho các Tướng Quân có thể tham gia lật hình nhiều hơn sau quá trình bảo trì vừa qua. Sự kiện "Lật Hình 18+8" sẽ được kéo dài đến 23h59 ngày 5/7/2015. Ngay sau đây là thông tin chi tiết::

THÔNG BÁO KÉO DÀI THỜI GIAN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LẬT HÌNH 18+8 GAME CỦ HÀNH

Danh sách chương trình kéo dài như sau:

Thời gian kéo dài dự kiến: 23h59 ngày 5/7/2015

Nay kính báo,

Top