Thông báo kết thúc sớm sự kiện mua sắm nhận thưởng VIP

các Tướng Quân thân mến,

Sự kiện "Mua sắm nhận thưởng VIP" sẽ kết thúc sớm vào sáng Thứ Ba - ngày 07/07/2015. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO KẾT THÚC SỰ KIỆN MUA SẮM NHẬN THƯỞNG

Thời gian kết thúc: Từ 09h30', ngày 07/07/2015

 

Nay kính báo,

Top