Thông báo khóa tài khoản sử dụng phần mềm gian lận

 Các Tướng Quân Thân Mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến Quý Tướng Quân Danh Sách các tài khoản bị khóa vĩnh viễn do sử dụng phần mềm gian lận.

Các trường hợp tố giác, các Tướng Quân hãy gửi Replay về cho fanpage, BQT sẽ kiểm tra và xử lý mạnh tay

Danh Sách Tài Khoản Khóa Vĩnh Viễn
137162299
203156556
397058340
415928974
375323130
299424149
172475797
440921825
282698830
417497711
431351289
415925499
48244115
379520335
379520335
154289062
266257753
311240456
448783342
255008843
219000639
422989893
78362391
298182702
409914552
311240456
299424149
232616139
235889809
317163188
237531500
293153951
23286798
69082566
183588284
113311715
23286798
Top