[Thông báo] Không reset Điểm Lực Chiến 2013

Các Tướng Quân thân mến,

Gần đây, Quân Sư Củ Hành nhận được nhiều thắc mắc của các Tướng Quân về việc 3Q Củ Hành sẽ "reset" điểm Lực Chiến. Để các Tướng Quân có thể yên tâm "cày" phần thưởng, Quân Sư Củ Hành thông báo:

THÔNG BÁO KHÔNG RESET ĐIỂM LỰC CHIẾN

"THỎA SỨC HÀNH, YÊN TÂM CÀY LỰC CHIẾN!"

(Ghi chú: Reset là xóa bỏ điểm lực chiến đang có, trở về điểm bắt đầu bằng 5000)

Như vậy, các Tướng Quân đã có thể yên tâm cày mà không sợ lỡ mất những phần thưởng hấp dẫn từ các nhiệm vụ Lực Chiến. Thông tin mới nhất, xác thực nhất về reset sẽ luôn được đăng tải trên trang chủ 3q.com.vn trước ít nhất 30 ngày, các Tướng Quân nhớ chú ý đón xem.

Nay kính báo,

Top