Thông báo lịch mở Map LoD và IMBA từ 26/02 đến 28/02

Quý Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin được thông báo đến Quý Tướng Quân lịch mở map LoD (5vs.5, 10vs.10) và IMBA tại bản cập nhật "Big Update Tháng 3". Thông tin chi tiết như sau:

Lịch Mở Map:

    • IMBA: mở từ 00h00 thứ 6 ngày 26/02 đến 23h59 chủ nhật 28/02.

    • LoD (5vs.5, 10vs.10): mở từ 00h00 thứ 7 ngày 27/02 đén 23h59 chủ nhật 28/02.

Top