Thông Báo: Mở MAP IMBA và Bỏ Giới Hạn Vượt Ải

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến tất cả các vị Tướng Quân. Đáp ứng mong muốn từ đông đảo các Tướng Quân yêu thích tham gia các phó bản trong 3Q Củ Hành, Quân Sư Củ Hành quyết định điều chỉnh thời gian mở các Map trong tháng 3. Chi tết như sau:

      • Map IMBA mở tất cả các ngày trong tuần

    • Bỏ giới hạn vượt ải, giờ đây chỉ cần đạt đủ điều kiện thần binh sẽ có thể tham gia các ải khác nhau

Thân,

Top