[Thông Báo] Tạm đóng bản đồ chiến trường 'Đối ẩm luận anh hùng'

Các Tướng Quân thân mến,

Bắt đầu ra mắt từ sáng 22/03, bản đồ Đối ẩm luận anh hùng đã thu hút được đông đảo các Tướng Quân tham gia. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhiều Tướng Quân tham gia bản đồ này đã gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật khiến làm ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của mình. Nay Bổn Soái thông báo tạm đóng bản đồ 'Đối ẩm luận anh hùng' để tiến hành khắc phục các sự cố hiện có. Nay kính báo!

ĐÓNG TẠM THỜI BẢN ĐỒ CHIẾN TRƯỜNG "ĐỐI ẨM LUẬN ANH HÙNG "

Bắt đầu: Từ 19h00' ngày 31/03/2013.

Thông tin chi tiết về thời gian mở bản đồ sẽ được thông báo trên trang chủ, các Tướng Quân nhớ chú ý đón xem!

Top