Thông báo: Tạm dừng chương trình Hội Viên VIP 3Q

các Tướng Quân thân mến,

Nhằm chuẩn bị cho một chương trình Hội Viên VIP 3Q mới với thật nhiều ưu đãi, phần thưởng cũng như nhiều sự kiện hấp dẫn, dễ dàng tham gia hơn dành cho Quý Tướng Quân của 3Q Củ Hành. Quân Sư Củ Hành xin thông báo tạm dừng "Chương Trình Hội Viên VIP 3Q" từ ngày 01.06.2015:

THÔNG BÁO BẢO CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN VIP 3Q

Thông tin chi tiết về chương trình Hội Viên VIP 3Q sẽ có trên trang chủ trong thời gian tới.

Nay kính báo,

Top