[Thông báo] Từ 10h00', bảo trì kênh Đối Ẩm Luận Anh Hùng

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng kênh Đối Ẩm Luận Anh Hùng để giúp quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân được thuận lợi, Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì máy chủ đối ẩm từ 10h30' - 11h00 sáng thứ sáu (20/12).

BẢO TRÌ KÊNH ĐỐI ẨM LUẬN ANH HÙNG

Thời gian dự kiến: Từ 10h30' đến 11h00' thứ sáu, ngày 20/12/2013

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top