[Thứ năm, 20/06] Bảo trì kênh Củ Hành 9 & Củ Hành Phó Bản 3

Nhằm kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống để niềm vui "hành nhau" của các Tướng Quân luôn thuận lợi, hệ thống sẽ tiến hành bảo trì Kênh Củ Hành 9 và Củ Hành Phó Bản 3 vào thứ năm (20/06/2013), cụ thể như sau:

BẢO TRÌ KÊNH CỦ HÀNH 9 - CỦ HÀNH PHÓ BẢN 3

Thời gian dự kiến: Từ 00h00' đến 06h00' sáng thứ năm, ngày 20/06/2012.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân vui lòng chạy lại chương trình AutoUpdate để trò chơi vận hành được tốt nhất.

Nay kính báo,

Top