[Thứ sáu 20/12] Bảo trì trang nhập code Củ Hành Lệnh 5 và Củ Hành Bí Kíp

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm đảm bảo cho các Tướng Quân khi thực hiện các hoạt động giao dịch và kích hoạt code tại trang nhập Code Củ Hành Lệnh 5.0 và trang nhập Code Củ Hành Bi Kíp trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn, , Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì 2 địa chỉ trên bắt đầu từ thứ sáu 20/12.

BẢO TRÌ TRANG NHẬP CODE CỦ HÀNH LỆNH 5.0CỦ HÀNH BI KÍP

Thời gian: Bắt đầu từ thứ sáu ngày 20/12/2013

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Trong thời gian này, các Tướng Quân tạm thời sẽ không thể kích hoạt mã code của mình, Quân Sư Củ Hành sẽ đưa tin thông báo tại trang chủ khi hoạt động bảo trì được tiến hành xong.

Nay kính báo,

Top