[Thứ sáu, 22/8/2014] Ra mắt sự Kiện Tháng 9 - Lễ Hội Đèn Lồng

Tháng tám năm ấy, Đổng Trác đem binh vào Lạc Dương, cậy có người con nuôi là Lữ Bố dũng mãnh vô địch nên thỏa sức làm càng. Bức ép thiên tử, tự lập làm Thái Sư, sát hại quan viên, bức hiếp dân chúng... hoành hành bạo ngược coi mạng người như cỏ rác.

Một hôm Quan Tư Đồ Vương Doãn từ triều về, lòng bồn chồn đứng ngồi không yên. Đêm thu trăng sáng, Vương Doãn một mình ngắm trăng ở hậu viên ngửa mặt lên trời mà rơi lệ. Bỗng có tiếng động phía sau, Điêu Thuyền nàng cô con gái nuôi của Quan Tư Đồ Vương Doãn mang đèn lồng Trung Thu ra thắp sáng hoa viên.

Điêu Thuyền từ bé được đưa vào trong phủ của Vương Doãn, nay tuổi vừa mười tám, sắc tài trọn vẹn, được Vương Doãn thương yêu như con ruột. Điêu Thuyền đứng lặng hồi lâu, mới thưa rằng:

- Tiểu nữ đội ơn nghĩa phụ nuôi dưỡng, lại thương yêu như con ruột. Ít ngày gần đây, tiểu nữ thấy nghĩa phụ âu sầu buồn bã, hẳn là buồn về quốc gia đại sự. Vậy nếu tiểu nữ có thể giúp nghĩa phụ việc gì để báo đáp ân sâu, dù có vạn tử, quyết không từ chối.

Vương Doãn lòng đang phẫn uất, nhìn chiếc chiếc đèn lồng khắc nổi dáng hình Hằng nga đang múa hát bất chợt nhìn qua Điêu Thuyền, đứa con nuôi này quả là có nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn. Lại thêm tài đàn ca hát xướng, dưới ánh nến vàng nàng chẳng khác nào Hằng Nga tái thế. Ai ngờ cơ đồ nhà Hán lại nằm ở trong tay tiểu nữ này. Vương Doãn vui mừng đập cây gậy xuống đất, mà rằng:

- Chỉ còn vài ngày nữa khai mở sự kiện Lễ Hội Đèn Lồng. Ta sẽ lần lượt mời Đổng Trác và Lữ Bố đến đây cùng thưởng nguyệt, khi đó kế ly gián có thành công hay không là do nơi con cả.

Điêu Thuyền quỳ xuống lạy tạ nguyện không chối từ.

Lễ Hội Đèn Lồng - Sự kiện của hàng nghìn năm trước nay sắp xuất hiện trong 3Q Củ Hành. Từ 22/8 đến 25/9/2014, sự kiện tháng 9 Lễ Hội Đèn Lồng ra mắt các Tướng Quân với nhiều phần thưởng hấp dẫn: Cánh Kim Loan Vũ Vĩnh Viễn, cánh Phệ Thần Dực Vĩnh Viễn, thú cưỡi Chu Tước Vĩnh Viễn, vũ khí Hỗn nguyễn Trảm Phách Song Nhẫn Vĩnh Viễn, vũ khí Phần Thần Phệ Hồn Vĩnh Viễn.

NGÀY 22/8, RA MẮT SỰ KIỆN THÁNG 9

LỄ HỘI ĐÈN LỒNG

CÙNG THU THẬP LỒNG ĐÈN, GHÉP TRANH HẰNG NGA NHẬN THƯỞNG!

Các Tướng Quân hãy sẵn sàng tham gia, nhận thưởng!

Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên trang chủ 3q.com.vn, các Tướng Quân nhớ chú ý đón xem!

Top