Tích Lũy Nạp Củ Tháng 1

Chi Tiết Phần Thưởng

Vật PhẩmChi Tiết

Quà Chọn Khiêu Chiến Lệnh LV3

Rương Chọn Mảnh Thần Chi (7 Ngày)

Rương Tự Chọn Trang Bị Cam (7 ngày)

Túi Bảo Vật Trân Bảo Tự Chọn (7 ngày)

Trứng Thú Cưng Tự Chọn (7 ngày)

Rương Chọn Nguyên Liệu Ám Kim (7 ngày)

Thẻ Khảm Thần-Trân Bảo (7 ngày)
Top