[Tiến độ 10%] Khai mở bản đồ Thạch Nộ Hống

Giới thiệu:

Sau khi tiến độ hoàn thành Cửu Thiên Phong Ma Quyển đạt 10% mở ải Thạch Nộ Hống. Các Tướng Quân hãy cùng hợp sức chống Thạch Ma, cứu giúp dân chúng.

Điều kiện tham gia:

  • Tổ đội: Từ 1 - 5 người.
  • Phí tiêu hao: 15.000 Vàng (khởi điểm).
  • Thời gian khiêu chiến: 15 phút/lượt.
  • Xác định Thắng: Giải cứu thôn dân gặp nạn
  • Mỗi ngày được khiêu chiến tối đa 2 lần.

Hướng dẫn tham gia:

  • Chú ý giải cứu cứu thôn dân
  • Nên sử dụng các tướng phép có sát thương duy trì trên diện rộng hoặc các tướng vật lý có khả năng đánh lan mạnh để nhanh chóng tiêu diệt thạch ma

Phần thưởng:

Một số hình ảnh:

Top