Tiết lộ phần thưởng 'khủng' khi thi đấu bản đồ Tam Quốc Chí - 555

Các Tướng Quân thân mến,

Khi hoàn thành thi đấu tại bản đồ Tam Quốc Chí 5 vs. 5 vs. 5, các Tướng Quân may mắn sẽ ngẫu nhiên nhận được được nhiều phần thưởng hấp dẫn. Đặc biệt là 2 phần thưởng "cực khủng" sau:

PHẦN THƯỞNG BẢN ĐỒ TAM QUỐC CHÍ 5 VS. 5 VS. 5

THẺ KHO BÁU KHOÁNG ĐỘNG - THẺ THÚ CƯNG MỘNG ẢO CÓ GÌ?

Thẻ kho báu Khoáng Động

  • Điều kiện:
    • Hoàn thành thi đấu bản đồ 5 vs 5 vs 5, do thám Khoáng Động may mắn nhận được.
Phần thưởng nhận được từ Thẻ Kho Báu Khoáng Động
Stt Phần thưởng Minh họa (nếu có) Thời hạn
1
Dục Sương Kiếm + 10
07 ngày
2
Ngâm Long Song Hàn +10
07 ngày
3
Băng Giám Kích +10
07 ngày
4
Băng Tuyết Thán +10
07 ngày
5
Hàn Ngọc Trảo +10
07 ngày
6
Bạch Hổ Thú Cưỡi
07 ngày
7
Mạc Văn
07 ngày
8
Tôn Quyền Quan Ấn
  07 ngày
9
Hoàng Vũ Điệp Quan Ấn
  07 ngày
10
Đại Kiều Quan Ấn
  07 ngày
11
Chân Viêm * Hỉ Khí Dương Dương
07 ngày
12
Chân Viêm * Kim Ngọc Mãn Đường
07 ngày
13
Chân Viêm * Kiết Tường Như Ý
07 ngày
14
Chân Viêm * Ngũ Phúc Lâm Môn
07 ngày
15
Chân Viêm * Niên Thú Trảo
07 ngày
16
Thanh Hồn * Quỷ Liêm Song Nhẫn
07 ngày
17
Ngân Hồn Hồn * Quỷ Liêm Song Nhẫn
07 ngày
18
Lợn Rừng Vàng
07 ngày
19
Kim Băng Thần Vũ
07 ngày
20
Phượng Vũ Cửu Thiên
07 ngày
21
Thẻ Hội Viên VIP
  03 ngày

Thẻ thú cưng Mộng Ảo

  • Điều kiện:
    • Hoàn thành thi đấu bản đồ 5 vs 5 vs 5, tiêu diệt boss thú cưng sẽ ngẫu nhiên nhận được.
Phần thưởng nhận được từ Thẻ thú cưng Mộng Ảo
Stt Phần thưởng thú cưng Thời hạn
1
Quái Thú Long Long
30 ngày
2
Mộng Mộng May Mắn
30 ngày
3
Tam Vĩ Dao Dao
30 ngày
4
Cóc Chùy Chùy
30 ngày
5
Gâu Gâu
Vĩnh viễn
6
Meo Meo
Vĩnh viễn
7
Bạch Bạch
Vĩnh viễn
8
Lạc Lạc
Vĩnh viễn
Top