Top 10 Tướng được chọn nhiều nhất tuần [24/2 đến 2/3/2014]

Vị Tướng nào HOT nhất tuần qua? Tướng nào được các game thủ 3Q Củ Hành lựa chọn nhiều nhất? Mời các Tướng Quân cùng theo dõi!

TOP 10 TƯỚNG ĐƯỢC CHỌN NHIỀU NHẤT TUẦN

THỜI GIAN: TỪ 24/2 ĐẾN 2/3/2014.

Top 10 tướng được chọn nhiều nhất bản đồ Tam Quốc Vô Song 5-5

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần [Bản đồ Tam Quốc Vô Song 5-5]
HạngTướngTỉ lệ chọn (%)HạngTướngTỉ lệ chọn (%)
1 Chu Thương 20.2 6 Hoàng Trung 7.4
2 Cam Ninh 12.9 7 Trương Giác 7.2
3 Quan Vũ 11.9 8 Mã Lương 7.1
4 Trương Chiêu 11.6 9 Bàng Thống 6.6
5 Bồ Nguyên 8.6 10 Tôn Sách 6.4

Top 10 tướng được chọn nhiều nhất bản đồ Quan Độ Chiến 10-10

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần [Bản đồ Quan Độ Chiến 10-10]
HạngTướngTỉ lệ chọn (%)HạngTướngTỉ lệ chọn (%)
1 Chu Thương 20.89 6 Mã Siêu 7.90
2 Hoàng Trung 14.00 7 Bồ Nguyên 7.74
3 Hoàng Vũ Điệp 10.93 8 Quan Vũ 7.53
4 Quan Phượng 9.07 9 Cam Ninh 6.76
5 Mã Vân Lộc 8.97 10 Bộ Uyển 6.20

Top 10 tướng được chọn nhiều nhất bản đồ Tam Quốc Chí 5-5-5

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần [Bản đồ Tam Quốc Chí 5-5-5]
HạngTướngTỉ lệ chọn (%)HạngTướngTỉ lệ chọn (%)
1 Hoàng Trung 14.29 6 Quan Phượng 7.71
2 Chu Thương 14.13 7 Bồ Nguyên 7.63
3 Mã Vân Lộc 13.51 8 Quách Gia 7.61
4 Hoàng Vũ Điệp 11.74 9 Quan Vũ 7.44
5 Mã Siêu 9.20 10 Hoàng Nguyệt Anh 6.74

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game thư giãn cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam"!

Top