Top 10 Tướng được chọn nhiều nhất tuần qua [10/3 đến 16/3/2014]

Vị Tướng nào được các game thủ 3Q Củ Hành lựa chọn nhiều nhất tuần qua? Mời các Tướng Quân cùng theo dõi!

TOP 10 TƯỚNG ĐƯỢC CHỌN NHIỀU NHẤT TUẦN QUA

THỜI GIAN: TỪ 10/3 ĐẾN 16/3/2014.

Lần đầu tiên bản đồ Quan Độ Chiến 10-10 và Tam Quốc Chí 5-5-5 xuất hiện vị tướng nữ Tôn Linh Lung, phải chăng do ảnh hưởng từ sức mạnh của người chị em 3Q*Tôn Linh Lung? Sự xuất hiện này cũng đã đẩy một vị nữ tướng khác của nước Thục là Hoàng Nguyệt Anh rớt khỏi Top 10 tướng được yêu thích nhất.

Top 10 tướng bản đồ Tam Quốc Vô Song 5-5

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần [Bản đồ Tam Quốc Vô Song 5-5]
HạngTướngTỉ lệ chọn (%)HạngTướngTỉ lệ chọn (%)
1 Chu Thương 19.7 6 Mã Lương 7.4
2 Cam Ninh 13.3 7 Hoàng Trung 7.2
3 Trương Chiêu 11.9 8 Trương Giác 7.0
4 Quan Vũ 11.6 9 Bàng Thống 6.5
5 Bồ Nguyên 9.1 10 Tôn Sách 6.2

Top 10 tướng  bản đồ Quan Độ Chiến 10-10

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần [Bản đồ Quan Độ Chiến 10-10]
HạngTướngTỉ lệ chọn (%)HạngTướngTỉ lệ chọn (%)
1 Chu Thương 20.8 6 Tôn Linh Lung 7.9
2 Hoàng Trung 14.0 7 Mã Siêu 7.7
3 Hoàng Vũ Điệp 10.6 8 Bồ Nguyên 7.5
4 Mã Vân Lộc 9.2 9 Quan Vũ 7.4
5 Quan Phượng 8.4 10 Bộ Uyển 6.5

Top 10 tướng  bản đồ Tam Quốc Chí 5-5-5

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần [Bản đồ Tam Quốc Chí 5-5-5]
HạngTướngTỉ lệ chọn (%)HạngTướngTỉ lệ chọn (%)
1 Hoàng Trung 14.1 6 Mã Siêu 9.4
2 Chu Thương 12.9 7 Bồ Nguyên 7.7
3 Mã Vân Lộc 12.4 8 Quan Phượng 7.4
4 Hoàng Vũ Điệp 11.2 9 Quan Vũ 7.1
5 Tôn Linh Lung 11.0 10 Mã Lương 6.7

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game thư giãn cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam"!

Top