[Top Tướng] 10 Tướng được chọn nhiều nhất tuần qua [24/3-30/3/2014]

Vị Tướng nào được các game thủ 3Q Củ Hành lựa chọn nhiều nhất tuần qua? Mời các Tướng Quân cùng theo dõi!

TOP 10 TƯỚNG ĐƯỢC CHỌN NHIỀU NHẤT TUẦN QUA

THỜI GIAN: TỪ 24/3 ĐẾN 30/3/2014.

Tuần qua, Bảng TOP Tướng vẫn là sự lựa chọn quen thuộc của các Tướng Quân, bao gồm những gương mặt thân quen như Chu Thương, Hoàng Trung, Quan Vũ, Cam Ninh, Bồ Nguyên,v.v...

Có một điều lạ, là tại sao trong các Tướng được lựa chọn, không có vị Tướng nào thuộc phe Ngụy cả. Phe Ma Tộc - Tào Tháo đã hết thời rồi chăng?

Top 10 tướng được chọn nhiều nhất tuần [24/3 - 30/3/2014]

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần qua [Từ 24/3 đến 30/3/2014]
HạngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10Tam Quốc Chí 5-5-5
TướngTỉ lệ chọn (%)TướngTỉ lệ chọn (%)TướngTỉ lệ chọn (%)
1 Chu Thương 18.94 Chu Thương 20.38 Mã Siêu 16.07
2 Cam Ninh 13.05 Hoàng Trung 13.09 Hoàng Trung 13.50
3 Trương Chiêu 11.85 Mã Siêu 12.50 Mã Vân Lộc 12.59
4 Quan Vũ 10.89 Hoàng Vũ Điệp 10.12 Chu Thương 11.53
5 Bồ Nguyên 9.29 Mã Vân Lộc 8.33 Hoàng Vũ Điệp 10.88
6 Mã Siêu 8.58 Quan Phượng 8.31 Tôn Linh Lung 8.14
7 Mã Lương 7.36 Tôn Linh Lung 7.19 Bồ Nguyên 7.48
8 Trương Giác 6.88 Bồ Nguyên 7.13 Quan Phượng 7.13
9 Hoàng Trung 6.67 Quan Vũ 6.78 Quan Vũ 6.39
10 Bàng Thống 6.46 Cam Ninh 6.17 Mã Lương 6.29

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game thư giãn cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam"!

Top