[Top Tướng] 10 Tướng được chọn nhiều nhất tuần qua [24/4-4/5/2014]

Vị Tướng nào được các game thủ 3Q Củ Hành lựa chọn nhiều nhất tuần qua? Mời các Tướng Quân cùng theo dõi!

TOP 10 TƯỚNG ĐƯỢC CHỌN NHIỀU NHẤT TUẦN QUA

THỜI GIAN: TỪ 24/4 ĐẾN 4/5/2014.

Các Tướng được chọn tuần qua không có nhiều biến đổi, Chu Du và Tôn Hoàn vẫn bám đuổi quyết liệt trong TOP 10. Bên cạnh đó vẫn là sự xuất hiện quen thuộc của các Tướng Chu Thương, Cam Ninh, Trương Chiêu,...

Top 10 tướng được chọn nhiều nhất tuần [24/4 - 4/5/2014]

TOP 10 vị tướng được chọn nhiều nhất tuần qua [Từ 24/4 đến 4/5/2014]
HạngTam Quốc Vô Song 5-5Quan Độ Chiến 10-10Tam Quốc Chí 5-5-5
TướngTỉ lệ chọn (%)TướngTỉ lệ chọn (%)TướngTỉ lệ chọn (%)
1 Chu Thương 18.94 Chu Thương 21.25 Hoàng Trung 15.66
2 Cam Ninh 12.80 Hoàng Trung 15.16 Chu Thương 13.75
3 Trương Chiêu 12.27 Hoàng Vũ Điệp 10.72 Mã Vân Lộc 12.75
4 Quan Vũ 11.20 Mã Vân Lộc 8.42 Hoàng Vũ Điệp 11.57
5 Bồ Nguyên 10.25 Bồ Nguyên 8.34 Bồ Nguyên 8.78
6 Mã Lương 8.19 Quan Phượng 8.32 Quan Phượng 8.23
7 Trương Giác 7.21 Quan Vũ 8.23 Mã Siêu 7.66
8 Hoàng Trung 7.00 Bộ Uyển 6.87 Quan Vũ 7.34
9 Chu Du 6.29 Cam Ninh 6.49 Mã Lương 7.15
10 Bàng Thống 5.85 Mã Siêu 6.20 Tôn Hoàn 7.11

Chúc các Tướng Quân luôn có những giờ phút chơi game thư giãn cùng "game Củ Hành bự nhất Việt Nam"!

Top