Truyền thuyết Củ Hành Lệnh

Tương truyền, năm xưa Triệu Vân theo Lưu Bị tiến đánh nước Ngụy. Khi đến huyện Diệp, gặp phải tướng Tào trấn giữ là Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm và Lý Điển phòng thủ nghiêm ngặt, đánh nhau ròng rã suốt hai tháng quân Thục không đủ lương thực, lại thêm mùa đông gió chướng khiến toàn quân mỏi mệt buộc phải rút lui về núi Phương Thành.

Ở vùng núi Phương Thành có một cô gái tên là Hành Tím (mẹ tên Hành Lá, cha tên Hành Tây) chuyên nghề trồng hành đem bán chợ huyện. Hành Tím có đôi mắt màu tím biếc, làn da tím hồng, môi tím như hoa sim và mái tóc cũng màu tím bồng bềnh như lụa. Vốn nghe danh Thường Sơn Triệu Tử Long anh hùng cái thế đã lâu, nay có duyên gặp mặt quả nhiên anh tuấn, khí phách hơn người khiến Hành Tím càng đem lòng mến mộ.

Để bày tỏ tấm lòng thôn nữ dành Hổ Uy Tướng Quân, nàng đã nhổ toàn bộ hành có trong vườn, từ hành lá đến hành tây, hành cây đến hành củ... toàn bộ đều đem nấu cháo khao quân. Quân lính ăn xong cháo hành liền toát mồ hôi, cơ thể được giải trừ toàn bộ khí hàn độc, cả người nhẹ nhõm, sức mạnh nhờ đó cũng được nâng lên.

Vừa hay, Tào Tháo cử Hạ Hầu Đôn dẫn 5 vạn tinh binh truy kích, Triệu Vân thấy tinh thần toàn quân đang phấn chấn ra lệnh tất cả đều ngậm củ hành trong miệng, đồng loạt xông trận đánh quân Tào thua tan tác, không những giải nguy cho Lưu Bị còn bắt được bộ tướng của giặc là Hạ Hầu Lan.

Về sau để truy công ban thưởng cho Hành Tím, Lưu Bị đặc phái Triệu Vân đến tận nhà ngự ban "Củ Hành Lệnh". Với lệnh bài này, nàng có thể "hành" bất kỳ kẻ nào dám trái ý, đồng thời đời đời được hưởng đặc ân, bổng lộc vua ban.

CỦ HÀNH LỆNH ĐÃ XUẤT HIỆN!

Các Tướng Quân đang có cơ hội nhận thưởng hấp dẫn!


Củ Hành Lệnh đã xuất hiện!

Thông tin chi tiết sẽ liên tục cập nhật trên trang chủ, các Tướng Quân nhớ chú ý đón xem!

Top