Từ 04:00 đến 07:00 Ngày 11.12.2015 Bảo Trì 3Q Củ Hành

Các Tướng Quân thân mến,

Quân Sư Củ Hành xin thông báo đến tất cả các Tướng Quân  3Q Củ Hành sẽ được bảo trì vào sáng Thứ Sáu - ngày 11/12/2015 nhằm bảo dưỡng và nâng cấp để phục vụ cho quá trình "hành nhau" của các Tướng Quân thêm phần thuận lợi hơn. Ngay sau đây là thông tin chi tiết:

THÔNG BÁO BẢO TRÌ MÁY CHỦ GAME 3Q CỦ HÀNH

Trong thời gian bảo trì, các tướng quân không thể đăng nhập 3Q Củ Hành  

Thời gian dự kiến: Từ 04h00 đến 07h00 ngày 11/12/2015

Nay kính báo,

Top