[Từ 11h00' - 11h20'] Bảo trì trang đăng ký giải '3Q Thân Thiện'

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm kiểm tra và cập nhật thông tin các chiến đội tham gia giải đấu "3Q Thân Thiện" diễn ra vào thứ bảy & chủ nhật tuần này (22/6 -23/6/2013), đồng thời mở rộng phạm vi đăng ký dành cho các chiến đội đã tham gia Vãi Hành, trang đăng ký thi đấu sẽ tạm bảo trì trong thời gian ngắn.

BẢO TRÌ TRANG ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI 3Q THÂN THIỆN

Thời gian dự kiến: Từ 11h00' đến 11h20' thứ sáu, ngày 21/06/2013.

Xin cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện này. Sau thời gian gián đoạn nói trên, các Tướng Quân có thể tiếp tục vào báo danh chiến đội để tham gia thi đấu.

Nay kính báo,

Top