Từ 16/11, bắt đầu chiến dịch 'Củ Hành Sắt'!

Gửi các Tướng Quân,

Nhằm gìn giữ môi trường Mộng Tam Quốc luôn lành mạnh, trong sạch, kể từ hôm nay (16/11) Bổn Soái chính thức áp dụng chiến dịch "Củ Hành Sắt" để xử lý các trường hợp vi phạm, làm ảnh hưởng đến những người chơi khác hoặc có các hành động gây tác hại cho trò chơi.

Từ 16/11, bắt đầu chiến dịch "Củ Hành Sắt" trên toàn máy chủ

Theo đó, các trường hợp, hành vi sau đây sẽ bị xử phạt:

Stt Vi phạm Hình thức xử lý
Lần 1 Lần 2 Lần 3
1 Giả mạo, lừa đảo người chơi khác Khóa nhân vật, cảnh cáo trong 3 ngày. Khóa nhân vật, cảnh cáo trong 7 ngày. Khóa nhân vật vĩnh viễn.
2 Tuyên truyền link lạ, virus...
3 Đặt tên nhân vật thô tục, trái với Quy Tắc Đặt Tên.
4 Sử dụng từ ngữ vi phạm, thô tục chửi thề, lăng mạ người khác..
5 Liên tục đào ngũ (thoát khỏi trận đấu)
6 Và các trường hợp vi phạm khác có quy định trong Điều Khoản Sử DụngQuy Tắc Hành Xử

Nay bá cáo,

Top