[Từ 16h-17h ngày 26/3] Bảo trì trang Lật Hình 18+3, Củ Hành Lệnh 5 và Củ Hành Bí Kíp

Các Tướng Quân thân mến,

Nhằm bảo dưỡng hệ thống giao dịch, tham gia Lật Hình 18+3,   Code Củ Hành Lệnh 5.0 và  Code Củ Hành Bi Kíp , Quân Sư Củ Hành sẽ tiến hành bảo trì các trang nhập code bắt đầu từ 16h00' chiều thứ tư ngày 26/3/2014.

BẢO TRÌ TRANG LẬT HÌNH 18+3 CODE CỦ HÀNH LỆNH 5.0CỦ HÀNH BI KÍP

Thời gian: Bắt đầu: Từ 16h00' đến 17h00' thứ tư, 26/3/2014

Chân thành cáo lỗi cùng các Tướng Quân về sự bất tiện nói trên. Sau thời gian bảo trì, các Tướng Quân sẽ có thể tiếp tục các hoạt động của mình trên các trang Lật Hình 18+3, Code Củ Hành Lệnh 5.0 và  Code Củ Hành Bi Kíp.

Nay kính báo,

Top