Từ 16h00' - Tạm đóng bản đồ thi đấu Xích Bích Chiến II

Gửi các Tướng Quân,

Nhằm mục đích kiểm tra hệ thống thi đấu, Bổn Soái sẽ tạm thời đóng lại bản đồ Xích Bích Chiến II vào chiều nay (09/11), cụ thể như sau:

Tạm đóng bản đồ thi đấu Xích Bích Chiến II

Bắt đầu: Từ 16h00' ngày 09/11/2012.

Trong thời gian tạm thời không thể vào thi đấu ở Xích Bích Chiến II, các Tướng Quân vẫn có thể tham gia thi đấu ở bản đồ Tam Quốc Vô Song, Xích Bích Chiến đơn, Tiền Xích Bích 3 vs. 3 các ải phó bản, săn boss khác...

Chúc các Tướng Quân luôn tìm thấy nhiều niềm vui khi "hành nhau" trong Mộng Tam Quốc - "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam".

Top