[Từ 3/1/2014] Ra mắt tính năng ghép mới siêu HOT

C ác Tướng Quân thân mến,

Một trong các tính năng được người chơi mong đợi nhất trong thời gian qua đó chính là tính năng Ghép Trang Bị. Dù đã có từ rất lâu, tuy nhiên tính năng ghép chừng đó là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu nhu cầu chế tạo đồ VIP của các Tướng Quân.

THỨ SÁU, 3/1/2013 - RA MẮT TÍNH NĂNG GHÉP MỚI

Từ thứ sáu 3/1/2013, lần đầu tiên 3Q Củ Hành ra mắt tính năng ghép siêu khủng, số lượng lớn. Từ trang bị lục, lam, tím, cam đến cả trang bị Hoàng Kim đều có thể ghép được. Chi tiết mời các Tướng Quân cùng xem tiếp.

Ghép đồ Hoàng Kim

Công thức ghép vũ khí Hoàng Kim
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Băng Tuyết Thán (Vĩnh viễn)
 • 5x Băng Tuyết Thán Đồ 1
 • 5x Băng Tuyết Thán Đồ 2
 • 5x Băng Tuyết Thán Đồ 3
 • 5x Băng Tuyết Thán Đồ 4
 • 5x Băng Tuyết Thán Đồ 5
 • 5x Băng Tuyết Thán Đồ 6
2 Ngâm Long Song Hàn (Vĩnh viễn)
 • 5x Ngâm Long Hàn Đồ 1
 • 5x Ngâm Long Hàn Đồ 2
 • 5x Ngâm Long Hàn Đồ 3
 • 5x Ngâm Long Hàn Đồ 4
 • 5x Ngâm Long Hàn Đồ 5
 • 5x Ngâm Long Hàn Đồ 6
3 Băng Giám Kích (Vĩnh viễn)
 • 5x Băng Giám Kích Đồ 1
 • 5x Băng Giám Kích Đồ 2
 • 5x Băng Giám Kích Đồ 3
 • 5x Băng Giám Kích Đồ 4
 • 5x Băng Giám Kích Đồ 5
 • 5x Băng Giám Kích Đồ 6
4 Dục Sương Kiếm (Vĩnh viễn)
 • 5x Dục Sương Kiếm Đồ 1
 • 5x Dục Sương Kiếm Đồ 2
 • 5x Dục Sương Kiếm Đồ 3
 • 5x Dục Sương Kiếm Đồ 4
 • 5x Dục Sương Kiếm Đồ 5
 • 5x Dục Sương Kiếm Đồ 6
5 Hàn Ngọc Trảo (Vĩnh viễn)
 • 5x Hàn Ngọc Trảo Đồ 1
 • 5x Hàn Ngọc Trảo Đồ 2
 • 5x Hàn Ngọc Trảo Đồ 3
 • 5x Hàn Ngọc Trảo Đồ 4
 • 5x Hàn Ngọc Trảo Đồ 5
 • 5x Hàn Ngọc Trảo Đồ 6

Ghép đồ Cam

Công thức ghép cánh - Cam
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Cánh Thiên Sứ (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Đại Thiên Sứ (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
2 Tinh Linh Mê Hoặc (Vĩnh viễn)
 • 1x Thụ Tinh Linh Mê Hoặc (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
3 Cánh Hắc Long (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Hắc Long (Vĩnh viễn)
 • 3x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
4 Lãng Mạn (Vĩnh viễn)
 • 1x Vòng Xoáy Lớn (180 ngày)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
5 Tử Vong Ngưng Thị (Vĩnh viễn)
 • 1x Medusa Ngưng Thị (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
6 Xinh Đẹp Tự Nhiên (Vĩnh viễn)
 • 1x Tự Nhiên Xinh Đẹp (180 ngày)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
7 Phượng Vũ Cửu Thiên (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Phượng Hoàng (Vĩnh viễn)
 • 3x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
8 Trí Thiên Sứ Mini (Vĩnh viễn)
 • 1x Đại Thiên Sứ Mini (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
9 Chư Cát Thần Vũ (Vĩnh viễn)
 • 1x Tiểu Gia Cát Thần Vũ
 • 3x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
10 Cánh Thiên Sứ Xanh Thẳm (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Xanh Thẳm (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
11 Hồng Dực Ác Ma (Vĩnh viễn)
 • 1x Hồng Dực Ác Ma (Vĩnh viễn)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
12 Ác Long Quỉ Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Ác Long Hài Cốt (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
13 Thiên Sứ Gãy Cánh (Vĩnh viễn)
 • 1x Thiên Sứ Bị Thương (180 ngày)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
14 Địa Ngục Xích (Vĩnh viễn)
 • 1x Xích Địa Ngục (180 ngày)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
15 Thủy Tinh Cự Long Sí (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Thủy Tinh Á Long (Vĩnh viễn)
 • 3x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
16 Hỏa Vân Tà Thần (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Hỏa Thần (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
17 Diêm La Vương Hồn (Vĩnh viễn)
 • 1x Đại Quỷ Hồn (180 ngày)
 • 3x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
18 Cánh Lôi Thần (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Lôi Thần (Vĩnh viễn)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
19 Chuồn Chuồn Đỏ (Vĩnh viễn)
 • 1x Chuồn Chuồn Hồng Nhật (Vĩnh viễn)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
20 Ta Rất Yêu Bạn (Vĩnh viễn)
 • 1x Mình Yêu Bạn (180 ngày)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
21 Kim Lí Lam Nguyệt Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Lam Nguyệt Dực (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
22 Kim Lí Nghênh Xuân Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Nghênh Xuân Dực (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
23 Kim Lí Lam Nguyệt Điệp (Vĩnh viễn)
 • 1x Lam Nguyệt Điệp
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
24 Kim Lí Nghênh Xuân Điệp (Vĩnh viễn)
 • 1x Nghênh Xuân Điệp
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
25 Đoan Dương Thần Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Đoan Dương Đại Tống Diệp (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
26 Viêm Ma Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Viêm Ma Vũ (Vĩnh viễn)
 • 3x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
27 Bá Tước Phi Phong (Vĩnh viễn)
 • 1x Huyết Quỷ Phi Phong (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
28 Ánh Sáng Và Bóng Tối (Vĩnh viễn)
 • 1x Đọa Lạc Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Cánh Thiên Sứ (Vĩnh viễn)
29 Tử Vong Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Sồ Long Hài Cốt
 • 1x Cánh Hắc Long (Vĩnh viễn)
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
30 Cánh Phù Sinh
 • 1x Hồn Quy Vũ (Vĩnh Viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 3x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
31 Túi Thỏ Linh Lung Rực Rỡ (Vĩnh Viễn)
 • 1x Thỏ Mơ Mộng-Túi (Vĩnh viễn)
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
Công thức ghép trang bị - Cam
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Kim Kiên Vẫn Thiết Liên (Vĩnh viễn)
 • 30x Da Thuộc Nặng
 • 25x Bạch Kim Đĩnh
 • 25x Tử Đà
 • 1x Sách Phòng Cụ Thần
2 Nhẫn Kim Kiên Vẫn Thiết (Vĩnh viễn)
 • 30x Da Thuộc Nặng
 • 25x Bạch Kim Đĩnh
 • 25x Tử Đàn
 • 1x Sách Phòng Cụ Thần
Công thức ghép vũ khí - Cam
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Lôi Đình Phong Kiếm (Vĩnh viễn)
 • 25x Ngân Đĩnh
 • 15x Kim Đĩnh
 • 30x Đồng Đĩnh
 • 2x Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
2 Thương Long Thuẫn Phủ (Vĩnh viễn)
 • 25x Tùng Mộc
 • 15x Ô Mộc
 • 30x Liễu Mộc
 • 2x Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
3 Điện Quang Thần Kích (Vĩnh viễn)
 • 25x Da Thuộc Nhẹ
 • 15x Da Thuộc Cứng
 • 30x Da Thuộc Nhỏ
 • 2x Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
4 Viêm Long Khô Cốt (Vĩnh viễn)
 • 25x Da Thuộc Nhẹ
 • 15x Da Thuộc Cứng
 • 30x Da Thuộc Nhỏ
 • 2x Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
5 Bí Thiểm Vô Song (Vĩnh viễn)
 • 25x Tùng Mộc
 • 15x Ô Mộc
 • 30x Liễu Mộc
 • 2x Sách Vũ Khí Truyền Thuyết
6 Chân Viêm*Hỷ Khí Dương Dương (vĩnh viễn)
 • 1x Hỷ Khí (Vĩnh viễn)
 • 1x Hỷ Khí (Vĩnh viễn)
 • 1x Hỷ Khí (Vĩnh viễn)
 • 1x Hỷ Khí (Vĩnh viễn)
7 Chân Viêm*Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
 • 1x Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
 • 1x Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
 • 1x Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
 • 1x Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
8 Chân Viêm*Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
 • 1x Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
 • 1x Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
 • 1x Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
 • 1x Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
9 Chân Viêm*Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
 • 1x Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
 • 1x Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
 • 1x Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
 • 1x Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
10 Chân Viêm*Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
 • 1x Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
 • 1x Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
 • 1x Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
 • 1x Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
Thú cưỡi - Cam
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Quỉ Diện Tật Phong Giả II (Vĩnh viễn)
 • 1x Quỷ Diện Bộ Hành Giả (Vĩnh viễn)
 • 1x Mộc Ngưu Lưu Mã (Vĩnh viễn)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
2 Ngưu Khí Xung Vân Thiên II (Vĩnh viễn)
 • 1x Ngưu Khí Xung Thiên (Vĩnh viễn)
 • 1x Mộc Ngưu Lưu Mã (Vĩnh viễn)
 • 2x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
3 Gai Hỏa Long (Vĩnh viễn)
 • 1x Hỏa Thần Thú (Vĩnh viễn)
 • 1x Lợi Xuyên Mã
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
4 Cái Thế Hoàng Kim Tượng (Vĩnh viễn)
 • 1x Vượng Tài (Vĩnh viễn)
 • 1x Thiên Chiếu
 • 1x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
5 Kẹo Sữa (Vĩnh viễn)
 • 25x Trang Bị Tinh Nguyên-Cao
 • 50x Trang Bị Tinh Nguyên
Trứng, thú cưng - Cam
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Trứng Thú Cưng Tinh Linh
 • 1x Thú Cưng Ảo Hóa Quyển-Trung
 • 1x Tinh Nguyên Thú Cưng-Cao

Ghép đồ Tím

Vũ khí
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Niên Thú Trảo (Vĩnh viễn)
 • 1x Thiên Canh Trảo (180 ngày)
 • 1x Lang Nha Trảo (Vĩnh viễn)
2 Ngũ Phúc Lâm Môn (Vĩnh viễn)
 • 1x Thủy Ngọc Thanh Ngưng Cung (180 ngày)
 • 1x Bán Nguyệt Cung (Vĩnh viễn)
3 Hỷ Khí (Vĩnh viễn)
 • 1x Thi Tửu Ma Kiếm
 • 1x Thanh Đồng Kiếm (Vĩnh viễn)
4 Kim Ngọc Mãn Đường (Vĩnh viễn)
 • 1x Nguyệt Thần Tinh Luân (180 ngày)
 • 1x Phá Đao*Si Thuẫn (Vĩnh viễn)
5 Cát Tường Như Ý (Vĩnh viễn)
 • 1x Thanh Mộc Lân (180 ngày)
 • 1x Hàn Thiết Thương (Vĩnh viễn)
Cánh
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Thỏ Mơ Mộng-Túi (Vĩnh viễn)
 • 1x Thỏ Manh Nha-Túi (Vĩnh viễn)
 • 1x Thỏ Khoan Thai-Túi (Vĩnh viễn)
 • 1x Thỏ Trái Cây-Túi (Vĩnh viễn)
2 Lam Nguyệt Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Lam Nguyệt Dực
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
3 Nghênh Xuân Dực (Vĩnh viễn)
 • 1x Nghênh Xuân Dực
 • 5x Trang Bị Tinh Nguyên
Trứng, thú cưng - Tím
SttTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Trứng Thú Cưng Hoàng Cân
 • 20x Hoàng Cân Kỳ
 • 20x Hoàng Cân Đạo Sách
 • 5x Hoàng Cân Thủy
 • 15x Hoàng Cân Binh Phù

Ghép các loại vật phẩm tiêu hao khác

SttLoạiPhẩm chấtTên vật phẩmHình ảnhNguyên liệu cần thiết
1 Khiêu Chiến Lệnh Lục Hoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 4x Quản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
2 Tiêu Hao Lục Tích Lũy Hoàn-Lục
 • 6x Tích Lũy Hoàn-Trắng
3 Tiêu Hao Lam Tích Lũy Hoàn-Lam
 • 6x Tích Lũy Hoàn-Lục
4 Tiêu Hao Tím Tích Lũy Hoàn-Tím
 • 6x Tích Lũy Hoàn-Lam

Hướng dẫn vào ghép

- Các bước ghép bao gồm: Thu thập nguyên liệu, vào giao diện Ghép, chọn mục trang bị cần ghép.

- Mở giao diện Cửa Hàng, nhấn vào Ghép, sau đó chọn loại hình cần ghép bao gồm: Trang bị, vũ khí, thú cưỡi v.v...

Vào Ghép

Chọn Vũ Khí > Cung Tiễn > Băng Tuyết Thán

Ghép Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)

Ghép Thành Công

Top