[Tướng mới] Hắc Ám Bá Chủ - Ngụy Vương Tào Tháo

T ừ khi Ngụy Vương Tào Tháo mất đi hồn phách đã thuộc về thế giới bóng đêm, nơi Hắc Ám Ma Tộc đang ngự trị. Trong tay nắm giữ ma binh Tà Thiên Huyết Hồng Kiếm, Tào Tháo một phen náo loạn cõi U Minh lên ngôi Bá Chủ Hắc Ám.

Xưa có câu "Người thắp nến, quỷ thổi đèn", nơi nào Tào Tháo xuất hiện ở đó có bóng đêm bao phủ, một đường kiếm khí lướt qua tất cả sinh linh đều bị tiêu diệt. Hắc ám là thế, bá đạo là vậy, Tướng Quân muốn thể hiện bản lĩnh trước quần hùng, sao không nhờ Tào Tháo trợ lực một phen?

HẮC ÁM BÁ CHỦ TÀO THÁO XUẤT HIỆN NGÀY 05/12/2012.

Xem thêm thông tin về Tào Tháo tại đây.

Hắc Ám Bá Chủ Ngụy Vương Tào Tháo

Chỉ số sức mạnh ban đầu của Tào Tháo

Kỹ năng Tào Tháo

Nay bá cáo,

Top