[Tướng mới] Triệu Vân, Bàng Đức & Chu Thương ra mắt ngày 04/01/2013

Các Tướng Quân thân mến,

Kết quả bình chọn tướng ra mắt ngày 01/04 đã đưa Thường Sơn Triệu Tử Long, hay còn gọi là Triệu Vân chính thức ra mắt cộng đồng game Mộng Tam Quốc.

Bên cạnh đó, số lượt bình chọn của người chơi dành cho Bàng Đức và Chu Thương cũng tỏ ra vượt trội hơn so với các tướng còn lại, Bổn Soái quyết định ra mắt đồng loạt 3 tướng để thỏa lòng mong đợi của các Tướng Quân.

Thứ sáu,04/01/2013 - Ra mắt đồng loạt 3 tướng mới!

Triệu Vân, Bàng Đức, và Chu Thương!

Các Tướng Quân hãy sẵn sàng trải nghiệm!

Nhấn vào ảnh để xem kích thước lớn hơn.

Bàng Đức trước là chiến tướng Tây Lương, bị Tào Tháo dùng quỷ kế biến thành quỷ tướng. Tay cầm "Rìu Ma Quỷ", người mặc "Điển Ma Quỷ Giáp", với sở trường tốc độ Bàng Đức xông trận dùng rìu sẽ khiến đất trời rung đất chuyển chấn động quân địch, khiến địch khiếp đảm mà bỏ chạy. Bàng Đức vào ma tộc, theo phò Tào Tháo, lập công vô số, được xưng là Tây Lương Chiến Thần.

30 giây giới thiệu kỹ năng Bàng Đức

Chu Thương, vốn là lục lâm thảo khấu, bị Võ Thánh Quan Vũ thu phục rồi đi theo hầu cận. Chu Thương võ nghệ kinh người, thường sử dụng vũ khí "Hắc Phong Kim Đao" mặc thêm "Hắc Xà Kim Lân Giáp" do Lưu Bị ban tặng, thân pháp nhẹ nhàng như gió. Quân của Chu Thương vang danh khắp nơi với Trường Xà Trận, tốc độ hành quân không ai sánh kịp. Sau trận Xích Bích, Chu Thương theo Quan Vũ đi trấn thủ Kinh Châu, bảo vệ giang sơn người Hán.

30 giây giới thiệu kỹ năng Chu Thương

Triệu Vân, một trong ngũ hổ tướng Thục Hán, tay cầm "Huyền băng long thương", gan dạ vô cùng, thường một mình chọi trăm quân. Triệu Vân thương pháp cao cường, kỵ thuật tinh diệu, ung dung cưỡi ngựa trong mọi chiến trường hiểm ác. Triệu Vân sử dụng Triệu gia thương pháp có sức mạnh dời non lấp bể, dễ dàng đánh bại ngàn quân. Triệu Vân trải qua trăm trận chiến, cả đời cống hiến cho nhân tộc, rất được nhân hoàng Lưu Bị coi trọng, đồng thời cũng là một đại tướng quân rất được người đời tôn kính.

30 giây giới thiệu kỹ năng Triệu Vân

Với việc ra mắt cùng lúc 3 tướng thuộc hàng "khủng" như trên, Bổn Soái tin rằng các Tướng Quân sẽ có thêm những giờ phút "hành nhau" thoải mái trong Mộng Tam Quốc - "Game Củ Hành bự nhất Việt Nam!"

Nay bá cáo,

Top