[Tướng mới] Trương Phi & Linh Âm đồng xuất trận

Tính đến thời điểm hiện tại, Mộng Tam Quốc đã ra mắt được 60 vị tướng (bao gồm 17 tướng nước Ngụy, 18 tướng nước Thục, 20 tướng nước Ngô và 5 tướng thuộc phe trung lập). Như vậy, trong gần trăm tướng kiệt xuất của Mộng Tam Quốc vẫn còn rất nhiều các tướng thuộc "hàng khủng" đang ẩn mình chờ ngày xuất trận.

Nhân dịp trò Mộng Tam Quốc chính thức ra mắt, Bổn Soái đã mời được hai tướng Trương Phi & Linh Âm "xuống núi" trợ sức. Tướng Quân nào bị "ăn hành toàn tập" trong thời gian qua hãy mau nhờ Trương Phi và Linh Âm giúp đỡ.

Mộng Tam Quốc giới thiệu 2 tướng mới

TRƯƠNG Phi - Sức địch vạn người, dũng mãnh vô song!

LINH ÂM - Nữ kiệt Đông Ngô, nổi danh với tuyệt kỹ "Thiên Âm Vực".

Nhấn vào hình để xem hình phóng to.

Sau thời gian bảo trì sáng mai, tướng Trương Phi & Linh Âm sẽ đồng thời xuất hiện, các Tướng Quân hãy sẵn sàng trải nghiệm!

Nay kính báo,

Top