Tướng Quân 3Q Chơi Bách Chiến Có Quà Liền Tay 3

CHƠI BÁCH CHIẾN CÓ QUÀ LIÊN TAY 3

Đẳng cấp nhân vật
tại 3Q
Phần thưởng
tại Bách Chiến
Số lượngTính chất
1 – 8 Củ khóa * 50 10 Khoá
Túi sinh lực 5
Giày bay 10
9 – 16 Củ khóa * 50 15 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 15
Đá Cường Hoá Trang Bị 15
17 – 23 Củ khóa * 50 20 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 20
Đá Cường Hoá Trang Bị 30
Đơn tiến cấp thú cưỡi 5
Đơn tiến cấp linh thú 5
Đơn tiến cấp cánh 5
Trên Lv 23 Củ khóa * 50 40 Khoá
Túi sinh lực 10
Giày bay 25
Đá Cường Hoá Trang Bị 50
Đơn tiến cấp thú cưỡi 10
Đơn tiến cấp linh thú 10
Đơn tiến cấp thần khí 10
Thẻ x5 EXP 2

ky-nang

Top