Vẫn còn cơ hội nhận được 20 Triệu trong tuần lễ vàng

Các tướng quân 3Q thân mến,

Chỉ còn duy nhất tuần cuối cùng để tham gia chương trình Lật Hình Mừng Xuân.trong những ngày cuối cùng của chương trình, Quân Sư Củ Hành quyết định "xả hàng" toàn bộ vật phẩm HOT. Còn chờ gì nữa hãy tham gia ngay!

Tham gia chương trình Lật Hình Mừng Xuân người chơi sẽ có cơ hội nhận được tiền mặt với tổng giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng, cùng hàng nghìn vật phẩm quý hiếm khác trong game 3Q Củ Hành. Các tướng quân 3Q hãy sẵn sàng tham gia nhận thưởng nhé!

15/01/2016, RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH LẬT HÌNH MỪNG XUÂN

GIẢI THƯỞNG TIỀN MẶT LÊN ĐẾN HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG

CÙNG HÀNG LOẠT TRANG BỊ VĨNH VIỄN KHÔNG KHÓA

Danh Sách trúng thưởng Lật Hình Mừng Xuân 2016 tính đến ngày 23/02/2016

DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG LẬT HÌNH MỪNG XUÂN 2016
STTThời gianNhân vậtPhần thưởng
1 2016-02-10 11:31:54  Nø Tomorrow  (Đặc Biệt ) 10.000.000 VNĐ
2 2016-02-22 12:16:23 MK°Maìu•Laònh (Đặc Biệt ) 5.000.000 VNĐ
3 2016-02-01 22:20:54 ™_Death_™..Lynk..™ (Đặc Biệt ) 5.000.000 VNĐ
4 2016-02-18 14:20:06 SieuNhanpl199 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ
5 2016-02-08 18:05:47 Tyì Lõòn Con =]] (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ
6 2016-02-07 15:49:26 [CDS]_£aÞñ§ †ýÞ…™ (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ
7 2016-01-20 17:51:06 Chiêìn..ThâÌn..No.1 (Đặc Biệt ) 2.000.000 VNĐ
8 2016-02-20 23:24:22 ÆØ210815¤ (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
9 2016-02-19 19:48:17 SieuNhanpl199 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
10 2016-02-17 17:59:29  Çaìc Haò TµôÒ¡ GiÌ (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
11 2016-02-13 03:17:08 .HýõngThaÒo (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
12 2016-02-10 16:16:31 chanvl1995 (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
13 2016-02-09 18:54:08  Nike !!!  (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
14 2016-02-09 15:09:18 3W-Khýõng(Mâòp)^_^ (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
15 2016-02-08 01:14:28 Coin@ (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
16 2016-02-04 09:06:58 [BL]Ty-Meo (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
17 2016-01-30 13:54:30   (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
18 2016-01-30 10:07:10 GhostStorm (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
19 2016-01-27 10:11:55 DiêpVân (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
20 2016-01-25 18:36:04 »™Ð ô n g™  ™T aÌ™« (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
21 2016-01-21 14:13:45 ["GAO"49]MenKiller (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
22 2016-01-20 19:09:00   3 NhiêÞu ! (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
23 2016-01-16 18:09:59 Prince Hv (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
24 2016-01-15 18:56:33 n01tungbi (Đặc Biệt ) 1.000.000 VNĐ
25 2016-02-22 00:25:56 •[vÕòk] 2 Nãm ChõÌ• (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
26 2016-02-20 17:21:20 LCS. Soìi Alone (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
27 2016-02-18 11:02:26 El.shine01 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
28 2016-02-17 19:59:34 CHL8 1 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
29 2016-02-15 20:19:50 SieuNhanpl199 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
30 2016-02-15 18:35:26 ¤phiphi¤_ÐôÌngNai (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
31 2016-02-15 17:12:57 kiet01696560686 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
32 2016-02-15 13:30:51 minhkhaang231ct (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
33 2016-02-15 11:31:36 IT. •Hãìc Miu• (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
34 2016-02-14 14:34:39 Kin°ÕÌõÌ•ThêìGiõìi° (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
35 2016-02-14 04:17:47 VuSungCKT (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
36 2016-02-13 07:56:32 .ThuHãÌng (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
37 2016-02-13 01:28:58 .HýõngThaÒo (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
38 2016-02-12 20:53:48 .BiìchPhýõng (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
39 2016-02-12 20:52:45 .BiìchPhýõng (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
40 2016-02-12 18:26:26  Why Not Me ? (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
41 2016-02-12 15:59:09 BuôÌn Vu Võ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
42 2016-02-12 15:55:17 BuôÌn Vu Võ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
43 2016-02-11 09:39:41 HoaÌng Vãn Thiònh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
44 2016-02-11 08:29:32 DEAT (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
45 2016-02-10 19:34:37 [BL]Ty-Meo (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
46 2016-02-09 16:12:08 Anubis¹²³ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
47 2016-02-08 21:09:32 £µâñHôÌï Çhïêìñ£añg (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
48 2016-02-08 16:21:58 WHY ALWAYS ME ? (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
49 2016-02-08 01:32:19   Hoan <3 ßayern   (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
50 2016-02-07 17:41:17 »‡™ ¶[R]ôÌï ŠÄØ ™‡« (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
51 2016-02-05 18:14:55 anuso.pro (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
52 2016-02-05 16:40:09 [ARB] VoÞTuì [<3] (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
53 2016-02-03 15:18:34 QuocHuy2012 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
54 2016-02-02 03:05:23 DakLak-VôDanh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
55 2016-01-30 16:38:14 [Wâu]VôDanh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
56 2016-01-30 15:42:56 [Wâu]VôDanh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
57 2016-01-30 14:20:20 HoaÌng Ngoòc (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
58 2016-01-25 19:02:38 Ngoc=Anh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
59 2016-01-25 18:42:50 usumaki(naruto) (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
60 2016-01-25 18:37:17 usumaki(naruto) (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
61 2016-01-22 15:08:03 ™[H]•ß HaÒipro_Q12 (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
62 2016-01-18 19:25:00 ßaòchò£öñg (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
63 2016-01-18 17:13:43 ["GAO"49]MenKiller (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
64 2016-01-17 17:37:36 ™Ñgân HaÌ™ (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
65 2016-01-15 23:33:20 ["GAO"49]MenKiller (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
66 2016-01-15 22:15:46 ™Accept¤all™»Hâòu« (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
67 2016-01-15 17:16:36 »¤¥¤[Thaình]¤¥¤« (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
68 2016-01-15 16:58:31 Tyì Lõòn Con =]] (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
69 2016-01-15 15:49:15 MrFury (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
70 2016-01-15 14:44:59 Ngoc=Anh (Đặc Biệt ) Củ Hành Mát Xa
71 2016-02-17 18:23:18 Luççi Of Vk Lan (Đặc Biệt ) Hiên Viên*Bạch Long (Vĩnh viễn)
72 2016-02-05 08:38:50 »Kem«...¥aour Kiwi (Đặc Biệt ) Túi Trang Bị Thần Hoàng
73 2016-01-17 21:44:37 ™[GRoGD]-  Mây  ™ (Đặc Biệt ) Kim*Băng Tuyết Thán (Vĩnh Viễn)
74 2016-02-23 01:44:46 [Hero]DRACULA (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
75 2016-02-23 01:34:25 [Hero]DRACULA (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
76 2016-02-19 17:53:08 ™»[M]øñs†€r.[Nø.1]. (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
77 2016-02-17 18:06:13  Çaìc Haò TµôÒ¡ GiÌ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
78 2016-02-16 21:56:19 SieuNhanpl199 (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
79 2016-02-16 17:43:06 [M]y Moìm ._. (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
80 2016-02-15 18:41:58 ™3ØÅÖ™½‰ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
81 2016-02-15 11:32:14 IT. •Hãìc Miu• (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
82 2016-02-13 11:34:54 .PhýõngLy (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
83 2016-02-12 21:39:35 «™» HôÌ Quang Hiêìu (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
84 2016-02-09 23:57:20 HSPA+ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
85 2016-02-09 19:13:58 3QNeverLose3Q (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
86 2016-02-09 17:46:42 [USB]NamCao (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
87 2016-02-09 13:55:18 ThanhCat (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
88 2016-02-08 16:45:32 WHY ALWAYS ME ? (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
89 2016-02-08 11:01:24 LýõÞI Da0 Beì Xiìu… (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
90 2016-02-08 07:06:00 QuyÌnh757 (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
91 2016-02-03 16:32:24 ÇT-•CâòuChuÒNhoÒ®™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
92 2016-02-03 10:54:17 ™¯Nößï†@¯™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
93 2016-01-31 15:17:05 ™¤Minh_Hieu¤™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
94 2016-01-31 02:04:30 ™¤Minh_Hieu¤™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
95 2016-01-28 20:47:28 LN-HoaÌng Kha (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
96 2016-01-23 22:16:59 Luççi Of Vk Lan (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
97 2016-01-20 01:40:20 —Šôì³ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
98 2016-01-19 23:40:35 NgânTôìng (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
99 2016-01-18 21:24:06 ™---»Ðãìc..KyÒ«---™ (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
100 2016-01-18 18:30:19   3 NhiêÞu ! (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
101 2016-01-16 12:29:38 FC-TiêÒuLong (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
102 2016-01-15 22:32:14 Ñaa Xyh Týi ._. (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
103 2016-01-15 22:12:24 cutovl119 (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
104 2016-01-15 18:36:42 n01tungbi (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
105 2016-01-15 14:13:16 SiêuQuâòY (Đặc Biệt ) Hộp Quà Sinh Nhật-Ám Kim
106 2016-02-24 13:22:33 Sôìng Chêìt ViÌ AE (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
107 2016-02-24 11:59:15  Nike !!!  (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
108 2016-02-23 08:09:25 WaL. Leader Team (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
109 2016-02-21 16:17:17 [TA]     ™ Thaìi ™ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
110 2016-02-17 12:24:27  Çaìc Haò TµôÒ¡ GiÌ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
111 2016-02-16 14:59:23 SieuNhanpl199 (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
112 2016-02-13 11:19:00 .ThaìiNgoòc (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
113 2016-02-12 21:21:15 .DiêòuLinh (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
114 2016-02-12 05:26:33 VoÞThâòpPhýõng (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
115 2016-02-10 21:33:01 o0o HoÒaCôngTýÒ o0o (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
116 2016-02-10 16:19:07  Nø Tomorrow  (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
117 2016-02-10 08:13:02 fjhkkkk (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
118 2016-02-09 17:20:45 [Myth] »Satthu« (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
119 2016-02-08 20:22:33 __DAI_MA_THAN__ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
120 2016-02-07 15:23:47 JAV §hïgëø †økûdä• (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
121 2016-02-04 17:31:33 ™¯Nößï†@¯™ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
122 2016-01-30 12:39:18 Tâòp-ÐoaÌn-VND (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
123 2016-01-28 23:03:50   [P]hõÒ [2] [T]ô   (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
124 2016-01-27 15:11:53 RoTk.Quôìc [V]inh (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
125 2016-01-26 14:13:17 •—»Hoa Moòc Lông«—• (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
126 2016-01-25 21:05:02 Kin°ÕÌõÌ•ThêìGiõìi° (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
127 2016-01-25 18:50:37 123_Nguyen_^^ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
128 2016-01-22 18:57:38 @luk# (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
129 2016-01-22 11:59:47 Ngoòa  Nhân (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
130 2016-01-21 19:25:38 ™[H]•ß HaÒipro_Q12 (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
131 2016-01-21 17:59:14 HSPA+ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
132 2016-01-19 14:56:10 Nhaòt Trong Kyì Ýìc (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
133 2016-01-18 15:48:06 »«•TrýõÌng•HôÒ•»« (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
134 2016-01-15 22:23:33 Joong  DongRj  ^^ (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
135 2016-01-15 18:31:42 n01tungbi (Đặc Biệt ) 9999 Củ Khóa
136 2016-02-22 23:58:38 n01tungbi (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
137 2016-02-22 23:58:23 n01tungbi (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
138 2016-02-22 23:58:20 n01tungbi (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
139 2016-02-22 23:43:29 TuyetTheVOSOng (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
140 2016-02-22 23:17:46 ™•Kyo Hiê쵕™ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
141 2016-02-22 22:54:28 [18+]•Khoa•Pýò• (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
142 2016-02-22 22:11:48 [WAO] »Thaình«  (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
143 2016-02-22 10:30:48 daikieutitimuoi (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
144 2016-02-21 17:10:29 ™[H]•ßHêìtThõÌi™ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
145 2016-02-19 13:54:26  LANG THANG ^^!  (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
146 2016-02-08 23:59:53 ÇßßÇÇøæ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
147 2016-02-08 23:25:35 î°•°¤CýõÌng¤°•°î (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
148 2016-02-08 23:07:33 [PK]ChêìtNhaìt (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
149 2016-02-08 21:17:09 A!ChuôìiTâyChuôìiTa (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
150 2016-02-08 17:04:21 SF.Az_Tuyêòt_VõÌY (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
151 2016-02-08 12:13:39 [•ACE•] Tuâìn..^_^ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
152 2016-02-07 19:42:25 s2.™LaÞngTýÒ™ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
153 2016-02-03 22:04:15 NgheÌo MaÌ liêÌu (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
154 2016-01-31 23:53:39  [H.D] Tyn Ngaìo  (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
155 2016-01-31 23:06:54 hien_chi (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
156 2016-01-31 22:15:24 Šhine-Ryø-»¹º² (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
157 2016-01-31 17:51:56 TGX.Baòn.QuâÒy.Noì. (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
158 2016-01-29 08:33:35 NgheÌo MaÌ Ðeòp (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
159 2016-01-27 11:24:28 MrSock (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
160 2016-01-25 20:44:41  Hi I'm Alice  (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
161 2016-01-24 07:07:37 _sieu_tron_ (Thường) Túi Trang Phục Đổng Quân
162 2016-01-18 23:54:51 Team Of The Soul (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
163 2016-01-18 23:23:16 NguyêÞnVãnKyÌ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
164 2016-01-18 23:20:24 NguyêÞnVãnKyÌ (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
165 2016-01-18 12:27:04 xatchet7 (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim
166 2016-01-17 08:19:28 [TSN] 24h •Yêu• Em (Thường) Hộp Quà Sinh Nhật-Hoàng Kim

Chúc các Tướng Quân "lật đâu, trúng đấy", nhận thật nhiều quà thưởng và niềm vui trong game Củ Hành "bự" nhất Việt Nam!

Top