[Vui Tết Đập Niêu] Thông báo thời gian & địa điểm trao thưởng cho các Tướng Quân

Các Tướng Quân thân mến,

Trở lại với việc trao thưởng chương trình "Vui Tết đập niêu, nhận về hàng hiệu", thay mặt Ban Tổ Chức chương trình, Bổn Soái thông báo về thời gian và địa điểm trao thưởng cho các Tướng Quân như bên dưới.

TRAO THƯỞNG "VUI TẾT ĐẬP NIÊU, NHẬN VỀ HÀNG HIỆU"

THÔNG BÁO THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM TRAO THƯỞNG

Đối với các phần thưởng Out game như iPad, tai nghe Raser, chuột Raser:

  • Trao thưởng ngày 05/04/2013.
  • Ban Tổ Chức sẽ liên lạc trực tiếp để thông báo địa điểm và hình thức trao giải cho các Tướng Quân.

Đối với phần thưởng áo thun Củ Hành:

  • Áo thun sẽ được chuyển đến các Tướng Quân qua đường bưu điện, trong khoảng thời gian từ 01/04 - 08/04/2013.
  • Ban Tổ Chức thông báo từ chối trao giải cho 29 Tướng Quân có tên trong danh sách bên dưới. Nguyên nhân: Đăng ký sai thông tin, Ban Tổ Chức đã liên lạc nhiều lần nhưng vẫn bặt vô âm tín.
SttTên nhân vậtPhần thưởng
1 [T.O.P]Vô-Kyò Áo thun Củ Hành
2 ZZPROZZ Áo thun Củ Hành
3 Biz.Billy_Hg Áo thun Củ Hành
4 runeken2 Áo thun Củ Hành
5 QuanVuThanTruong Áo thun Củ Hành
6 K_LaC_98769 Áo thun Củ Hành
7 CauBePk Áo thun Củ Hành
8 †hãìng.ßaìÐaòo.[3Q] Áo thun Củ Hành
9 Thi3nLong Áo thun Củ Hành
10 Apoll0 Áo thun Củ Hành
11 DieuThuyenPk Áo thun Củ Hành
12 [A2]•T.Minh• Áo thun Củ Hành
13 [M]oon_Prjnce Áo thun Củ Hành
14 .TuÒnTuÒn. Áo thun Củ Hành
15 ZzLangTuProzZ Áo thun Củ Hành
16 NST.Phuoc Áo thun Củ Hành
17 ginfa Áo thun Củ Hành
18 kill_pass_s2 Áo thun Củ Hành
19 GiaCaìtLýõòngPro Áo thun Củ Hành
20 •ßoßo™ Áo thun Củ Hành
21 Sinhkhu13 Áo thun Củ Hành
22 camper Áo thun Củ Hành
23 Let'Go Áo thun Củ Hành
24 »•¤÷[MaVýõng]÷¤•« Áo thun Củ Hành
25 SôìnghoãòcChêìt Áo thun Củ Hành
26 sonnhok Áo thun Củ Hành
27 áTuÞn Áo thun Củ Hành
28 ZzPeTerPan Áo thun Củ Hành
29 [TanChâÒy][9x] Áo thun Củ Hành
30 BloodyRoses Áo thun Củ Hành
31 ????ò???? Áo thun Củ Hành
32 TaÌnÐõÌi Áo thun Củ Hành
Top